Hoe het reilt en zeilt.


Op deze pagina lees je hoe GustissiDingen in zijn werk gaan. Saaie kost, maar misschien wel handig om te weten voordat je bij ons komt verblijven.

AANKOMST / VERTREK
Tenzij anders overeengekomen is de aankomsttijd na 16.00 uur. Mocht u hier van af moeten wijken, verzoeken wij u voorafgaand contact met ons daarover te hebben. Het vertrek op laatste dag van verblijf is aan het einde van de ochtend.

AANTAL GASTEN
Het aantal personen dat verblijft in de vakantiewoning mag nooit het aantal overschrijden waarvoor gereserveerd is.

LINNENGOED
Bed- en badlinnen worden verzorgd door Gustissimo. Beddengoed wordt, bij een verblijf van langer dan een week, eenmaal gewisseld. Handdoeken worden per 3 dagen verwisseld.

SCHOONMAAK
De verblijfsruimte wordt schoon aan u overgedragen. Eindschoonmaak is bij de B&Bkamers inbegrepen bij een verblijf van minimaal 3 nachten. Bij minder dan 3 nachten brengen we 20,- schoonmaakkosten in rekening, aan het einde van je verblijf.

Voor de huur van de appartementen brengen we eenmalig 50,- in rekening. De kamers en appartementen worden uit privacy-overwegingen tussendoor niet automatisch schoongemaakt. Mocht u tussentijds een schoonmaak wensen dan kan dit in overleg met de eigenaar tegen een gepaste vergoeding.

Bij vertrek uit de appartementen dient u de vuilnis in de daarvoor bestemde containers (langs de doorgaande wegen) te deponeren en de vaat gedaan te hebben.

STROOMVOORZIENING
Voor wat betreft het kamperen kan er indien gewenst gebruik worden gemaakt van stroom op de tentterassen. Vergoeding hiervoor is 3,- per dag, hetgeen aan het einde van het verblijf wordt verrekend.

EXTRA KOSTEN
Genuttigde maaltijden, drankjes, souveniertjes, eindschoonmaak (appartementen) etc. worden aan het einde van het verblijf verrekend. Dit gebeurt à contant.

HUISDIEREN
huisdieren zijn helaas niet welkom.

RESERVERING
Uw reservering bij Gustissimo wordt definitief nadat u een vooruitbetaling van 30% van de verblijfssom heeft voldaan. Benodigde gegevens ontvangt u in een factuur, door ons per email verstrekt.

ANNULERING
De annulering dient per email of per telefoon gecommuniceerd te worden. De datum van annulering is de dag van het telefonisch contact OF de dag waarop Gustissimo de mail met de annulering beantwoordt.

Bij annulering brengt Gustissimo annuleringskosten in rekening.
Deze zijn als volgt:
60 dagen voor aanvang verblijf: 20% van de verblijfssom
tussen de 60 en 30 dagen voor aanvang verblijf: 50% van de verblijfssom
tussen de 30 dagen en 14 dagen voor aanvang verblijf: 90% van de verblijfssom
minder dan 14 dagen voor aanvang verblijf: 100% van de verblijfssom.

Vanwege deze kosten raden wij elke gast aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

WIJZIGING DOOR GUSTISSIMO
Gustissimo kan een wijziging aanbrengen als gevolg van een gewichtige omstandigheid. Hiervan zullen we mededeling doen binnen 24 uur nadat deze omstandigheid is ontstaan. Een gewichtige omstandigheid zou bijvoorbeeld een ernstige ziekte van de verhuurder kunnen zijn, of een aardbeving / anderszins natuurgeweld oid. Gustissimo zal zich ten alle tijden inspannen het verblijf van de huurder alsnog naar behoren te laten verlopen. Mocht het in het uiterste geval betekenen dat het overeengekomen verblijf tussen Gustissimo en
huurder niet kan plaatsvinden, dan zal Gustissimo zich inspannen een alternatief aanbod voor de
huurder te zoeken, al kan daar echter geen garantie voor worden afgeven.

AANSPRAKELIJKHEID
Gustissimo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of diefstal van waardevolle voorwerpen die in het verblijf zijn achtergelaten. Evenmin voor schade aan auto's die in de nabijheid van Gustissimo zijn geparkeerd. Verder kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen in en om de gehuurde accomodatie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van een van ons.

U wordt geacht uw verblijfsruimte en het omliggende terrein te gebruiken en onderhouden naar beste weten. Voor eventuele schade of verlies bent u aansprakelijk. Diegene die een overeenkomst aangaat met Gustissimo namens anderen is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen. Correspondentie en betalingen zullen dan ook via deze boeker verlopen.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN
Gustissimo zal zich voor 100% inzetten om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Bij onvolkomenheden verzoeken wij u ons daarover te informeren, zodat we een passende oplossing kunnen bieden. Ook eventuele opmerkingen die een verbetering zouden kunnen opleveren horen wij graag van u. Zo kunnen we onze service nog verder verbeteren.

NEDERLANDS RECHT
Op deze overeenkomst / voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Partijen komen overeen dat een eventueel geschil wordt voorgelegd aan een in Nederland bevoegde rechter.

Zin in een vakantie bij Gustissimo?

Schrijf een berichtje middels ons contactformulier.
Daar vul je overzichtelijk alle nodige gegevens in.

Contactgegevens Gustissimo
Contrada Fontedonne 5, 63086 Force (AP), Italia
bel ons: +39 327 85 77 093 of: +39 333 142 15 99 
van november tot maart zijn we ook te bereiken op +31 6 156 77 525.
Email: info@gustissimo.com