IL POSTO PIU’ BELLO

Algemene voorwaarden

Reserverings- en algemene voorwaarden LaMikasa

Artikel 1 Inleidende bepalingen
1.1  Eigenaren: Susanne Boers en Joey Wykret, eigenaren van LaMikasa gevestigd op Loc. Contrada Fontedonne 5, 63086 Force in Le Marche (AP), Italië.
1.2  Met het aangaan van een reserveringsovereenkomst middels (aan)betaling van de factuur van LaMikasa, worden deze reserverings- en algemene voorwaarden van kracht en geaccepteerd.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud reserveringsovereenkomst

2.1 De gast zal de voor het sluiten van de overeenkomst en uitvoering daarvan de benodigde gegevens verstrekken aan eigenaar.
2.2 De gehuurde accommodatie is uitsluitend bestemd voor de gast(en) die vooraf zijn geregistreerd.
2.3 De reserveringsovereenkomst is pas definitief na ontvangst van de aanbetaling.
2.4 De gast gaat automatisch akkoord met “de algemene voorwaarden” na de eerste aanbetaling.

Artikel 3 Aankomsttijd en vertrektijd

3.1 De gehuurde accommodatie kan op de eerste dag van de gereserveerde periode vanaf 16:00 uur worden betrokken en dient uiterlijk om 10:00 uur op de laatste dag verlaten te zijn.
3.2 Bij overschrijding van deze aankomst- en vertrektijden, kan een extra dag in rekening worden gebracht.

Artikel 4 Betaling

4.1 Wij vragen u nadat u een reserveringsbevestiging van LaMikasa heeft ontvangen, om binnen 7 dagen een aanbetaling te doen van 50% van de overeengekomen totale huursom. De reservering is pas definitief na ontvangst van de aanbetaling. Indien de aanbetaling niet tijdig is voldaan, komt de reservering te vervallen.
4.2 Het resterende bedrag ontvangen wij graag uiterlijk 4 weken voor uw aankomst bij LaMikasa.
4.3 Wanneer u binnen 4 weken voor aankomst reserveert, dan verzoeken wij u om direct 100% van de totale huursom te betalen om de reservering definitief te maken.
4.4 Na ontvangst van de aanbetaling (1e betaling) en na de 2e betaling ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Artikel 5 Huisdieren

5.1 Honden zijn toegestaan, de vergoeding hiervoor bedraagt €75,00 per hond, maximaal twee honden.

Artikel 6 Annulering door gast

6.1 Annulering dient per e-mail doorgegeven te worden aan de eigenaren.
6.2 Na ontvangst van deze schriftelijke annulering stuurt de eigenaar via e-mail een bevestiging van de annulering.
6.3 Bij annulering door gasten vindt er geen restitutie plaats.
6.4 Geannuleerde reserveringen kunnen niet aan derden worden overgedragen tenzij de gast daarvoor per email toestemming verkrijgt van de eigenaar.
6.5 Een annuleringsverzekering tegen risico’s van ziekte, ongeval of andere omstandigheden, dient door gast(en) zelf te worden afgesloten.

Artikel 7 Annulering door de eigenaar

7.1 Indien door omstandigheden de eigenaren gedwongen zijn tot de annulering van het gehuurde, zullen de eigenaren de gast hiervan direct op de hoogte brengen en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief.
7.2 Bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, of het niet aanvaarden van het alternatief door de gast, zullen de eigenaren onmiddellijk het gehele door gast reeds betaalde bedrag terugstorten.
7.3 Gast heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.
7.4 De eigenaren van LaMikasa behouden zich het recht tot annuleren vanaf hun zijde indien er sprake is van overmacht en natuurrampen, zonder vergoeding van schade en de reeds gedane betalingen zullen niet gerestitueerd worden.

Artikel 8 Verplichtingen van de gast(en)

8.1 Gasten dienen instructies en aanwijzingen van de eigenaren op te volgen die in de reisgids, hoofdstuk “Huisregels” worden benoemd.
8.2 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de verhuurder dienen door de gasten zo spoedig mogelijk te worden gemeld en vergoed te worden aan de eigenaren
8.3 De eigenaren of beheerders van LaMikasa kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot LaMikasa ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van de huursom.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en overmacht

9.1 De eigenaren van LaMikasa kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of diefstal van waardevolle voorwerpen die in de accommodatie zijn achtergelaten, evenmin voor schade aan auto’s die geparkeerd zijn op het terrein van LaMikasa.
9.2 De eigenaren van LaMikasa kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen in de accommodatie en op het gehele terrein.
9.3 De eigenaren van LaMikasa aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering.
9.4 De eigenaren van LaMikasa zijn niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van natuurgeweld, natuurrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen of ongevallen.
9.5 Gebruik van de faciliteiten op het eigen terrein van LaMikasa is voor eigen risico van de huurder.

Artikel 10 Klachten

10.1 Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij eigenaar opdat deze een passende oplossing kan treffen.